Sobota 15/1/2011

Vzpomínkový průvod a koncert na Honzu Kučeru

Nacistická ideologie bohužel přináší své oběti i dnes, více než 60 let po konci druhé světové války. Před třemi roky byl zabit antifašistický skinhead Honza Kučera sympatizantem neonacismu Jiřím Fousem. Dovolujeme si vás pozvat na vzpomínkovou akci na sobotu 22. 1. do Příbrami.

Kromě vzpomínky na tuto smutnou událost bychom rádi vysvětlili náš pohled na dvě slova, na která narážíme: pacifismus a apolitičnost.

Pacifismus – postoj, který zastává jako jediný správný ve vztahu k neonacistům většina společnosti. V lidech absurdně zakořeněná představa o tom, že proti neonacistickému zlu je nenásilí tou jedinou správnou cestou. Představa zakořeněná až do té míry, že ti, kdo dokážou přistoupit i na cesty jiné, jsou ostrakizováni a nesmyslně srovnáváni se samotnými neonacisty.

Apolitičnost – další termín, se kterým se v poslední době hodně operuje. Politický postoj každého z nás se stává čímsi nesprávným a člověk, který veřejně prezentuje své (odlišné) politické názory je považován za podivína a nebezpečnou bytost. Snad nikde jinde podobně hloupý postoj nezakořenil více, než v subkultuře skinheads.

Jan Kučera byl člověk jako kdokoliv z nás a byl také skinhead. Pacifismus i apolitičnost však odmítal. Od mládí si byl vědom toho, že s neonacisty je nutné bojovat. Nebál se 18. ledna 2008 postavit provokujícímu příbramskému neonacistovi Jiřímu Fousovi. Fous proti němu použil bodnou zbraň a Honza za dva dny, v neděli 20. ledna, na svá zranění zemřel.

Stejně jako v předchozích dvou letech si i letos antifašisté připomenou jeho smrt. Jana Kučery si vážíme jako člověka, který se nebál neonacistům postavit z prostých lidských pohnutek. Stejně jako on odmítáme i my pacifismus a apolitičnost. Odmítáme ale i oblíbenou představu, že boj proti neonacismu je pouhým sporem dvou znepřátelených gangů. Proti neonacistům stojí vždy na prvním místě lidé – a čin Jana Kučery toho budiž jasným dokladem.

Třetí výroční smrti Jana Kučery si letos připomeneme 22. ledna 2011 přímo v Příbrami. V 18. hodin se sejdeme na Masarykově náměstí v centru města ke vzpomínkovému pochodu, jehož trasa povede ke klubu Motor Bar, kde se večer uskuteční velký koncert, na kterém kromě domácích kapel přislíbila účast i legenda německé antifašistické hudební scény Stage Bottles. Tato kapela i v minulých letech opakovaně smrt Jana Kučery připomínala na svých koncertech.

Kučera 2011

Pokud ani vám není smrt Jana Kučery lhostejná, vyzýváme vás, abyste se v týdnu mezi 16. a 22. lednem připojili k uctění jeho památky. Jakou cestu připomenutí si zvolíte, necháváme na vaší kreativitě, inspirací vám může být např. série akcí z loňského roku či akce k připomínce smrti ruského antifašisty Ivana Choturského loni v listopadu.

 

AKTUALIZACE 18.1.2011

V sobotu chtějí do Příbrami přijet i neonacisté. Nepřijedou vyjádřit lítost nad ztrátou lidského života. Nepřijedou se omluvit za vraždu, kterou způsobil jejich soukmenovec. Budou se snažit narušit pietu za člověka, který se nebál postavit hajlujícímu psychopatovi s bajonetem. Na poslední chvíli se po internetu svolávají na demonstraci „proti drogám, anarchii a všem podobám levicového teroru“ do blízkosti klubu, kde má proběhnout vzpomínkový koncert na Honzu Kučeru.

Iniciátorem neonacistické akce je Pavel „Kevin“ Petrů, člen Dělnické strany a baskytarista neonacistické kapely Hlasu Krve. Již jsme o něm informovali například v článku DSSS nový název, staré tváře.

Kevin patří ke staré škole Národního odporu a je dlouhodobým tahounem sporu s modernisty kolem Autonomních nacionalistů, kterým vyčítá „levicovost, drogy a kopírování Antify“. Proto se teď snaží strhnout kormidlo směrem k ortodoxnímu pojetí neonacismu, bomberům a hákovým křížům. Za zmínku stojí, že Kevin má v Příbrami velmi dobré kontakty, o čemž svědčí nejen toto vkusné video.

Kevin nepatří k intelektuální špičce české neonacistické scény, jeho chytřejší kamarádi mu vyčítají, že svolávat akci proti pietě za mladého antifašistu zabitého neonacistou není nejšikovnější strategický tah. Neonacisté budou oslavovat vraždu a názorně upozorní na to, co fakticky jejich činnost představuje. Strategičtěji naladění mu vyčítají, že zveřejněním pozvánky na stránkách Národního odporu zajistil svým potenciálně militantněji naladěným soukmenovcům masivní policejní účast. A antifašisté, ti už zas jednou nejsou internetoví rachetici, ale útočící násilníci, které neonacisté chtějí dostat z ulic.

Uctěme společně památku Honzy Kučery nejlépe, jak to jde – rozhodným antifašistickým postojem!

V sobotu 22. 1. v 18:00 VŠICHNI SPOLEČNĚ PROTI FAŠISMU!

Příbram

Připomenutí úmrtí - Ivan Chutorskoj

Spontidemo Honza Kučera 2010

Stage Bottles pro Honzu Kučeru

Remembering means fighting - INVITATION

We would like to invite you for an important event.
The anniversary of the murder of Jan Kučera is coming and apart from remembering this tragic event, we would like to explain our view on two terms we come across: pacifism and apoliticality.

Pacifism – the approach viewed as the only right one by most of the public. The image that non-violence is the only right way against neo-Nazi evil is absurdly rooted in people’s minds. It is rooted so deeply it makes all the other ways and their supporters ostracized and absurdly compared to neo-Nazis themselves.

Apoliticality – another term that is used a lot recently. Political attitude of each and every one of us is becoming something wrong and everybody who presents his or her (different) political views is considered a weirdo and a dangerous one. This stupid view is rooted the deepest in the skinhead subculture.

Jan Kučera was a human being like all of us, and he was also a skinhead. But he refused pacifism and apoliticality. Since young age he was aware of the fact that neo-Nazis must be confronted. On January 18th, he did not hesitate to stand to the provocation of Jiří Fous, a neo-Nazi from Příbram. Fous used a dagger against him and Honza died in hospital two days later, on Sunday, January 20th.

Same as previous two years, antifascists are going to commemorate his death. We honor Jan Kučera as a man who wasn’t afraid to stand up to neo-Nazis for a simple human reason. We refuse pacifism and apoliticality just as much as he did. But we also refuse the widespread idea that a fight against neo-Nazism is just a hassle between two antagonized gangs. It is human beings who stand against neo-Nazis in the first place – and his deed is the best illustration of it.

Third anniversary if Jan Kučera’s death will be remembered on January 22nd, 2011 in Příbram. We will meet at 18 pm on Masaryk Square in the town centre to join a commemorate march, with a route leading to Motor Bar where a big concert will be held in the evening. Apart from the local bands, the legend of German antifascist’s scene, Stage Bottles, promised to participate. This band also commemorated Jan Kučera’s death on their concerts in the previous years. According to the latest news, neo-Nazis are planning to meet and organize a march earlier that day, leading to the same venue where the remembrance concert will be held. “If you don’t want to stand beside and watch demagogue leftist aggressors walk through the town without getting a payback… we will meet in Příbram on Saturday at 15 pm on the battlefield on the demonstration against drugs. We must once and for all react to the months of violence against our people.”

Where is Pribram? Way on the map.

March start/ začátek průvodu - Loc: 49°41'18.753"N, 14°0'33.436"E
Club/ Klub - Loc: 49°40'57.572"N, 13°59'18.035"E


Kučera