Úterý 8/9/2009

Vítkovští žháři pod lupou

Přinášíme detailnější pohled na údajné žháře z Vítkova včetně obsáhlé fotodokumentace. Mohlo jít jen o pěšáky, kteří vykonávali rozkazy? Nebo mohl být žhářský útok jejich vlastní aktivitou?

18. dubna 2009 vlétly do domu ve slezském Vítkově zápalné lahve. Prorazily okna a rozhořely se uvnitř. Při útoku utrpěla velmi těžké popáleniny dvouletá Natálka, zraněni byli i oba její rodiče. Přes původní obavy lékařů Natálka zranění přežila, čekají ji však další bolestivé chirurgické zákroky a následky zranění ponese celý život. V regionu se nejednalo o první podobný útok. Vlna útoků zápalnými lahvemi se poprvé odehrála v devadesátých letech minulého století (většina jich skončila pouze ohořelou fasádou, při jednom byla ale popálena starší žena). Druhá vlna se odehrála v letech 2008 až 2009 v Moravském Berouně, Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem.

13. srpna zadržela policie dvanáct osob z neonacistického prostředí, z nichž čtyři z útoku ve Vítkově obvinila. Jedná se o Jaromíra Lukeše, Davida Vaculíka, Ivo Müllera a Václava Cojocaru (čti Kožokaru). Jaromíra Lukeše známe již několik let jako aktivního neonacistu, dříve spojeného s již zaniklou organizací Národní korporativismus, registrovaného spolku, který se pohyboval na pomezí neonacismu a neofašismu. Pokud je Lukeš skutečně vinen, bude to již třetí případ vražedného útoku pocházejícího z kruhů Národního korporativismu po upálení Jana Tótha v Hodoníně a ubodání neonacistky Martiny Baloghové v Ostravě.

Jaromír Lukeš

 

Národní korporativismus ukončil svoji činnost na jaře 2008 a svým členům doporučil začlenění se do struktur Dělnické strany (DS) a Autonomních nacionalistů (AN). Šéf Národních korporativistů Jiří Petřivalský se stal předsedou Rozhodčí komise DS, Benedikt Vácha byl až do nedávných sporů jednou z hlavních osobností DS na severní Moravě a cestu k Dělnické straně si našel i z Národního korporativismu vyloučený Kamil Čech z Holešova.

Kromě Lukeše pro nás byly zpočátku aktivity tří dalších velkou neznámou, v čemž nás utvrzovaly i informace v médiích, které líčily Lukeše jako neonacistického fanatika ochotného udělat cokoli. Zbývající tři zadržení byli charakterizováni nejčastěji jako slušní hoši, co zdraví a pomohou s nákupem do schodů.

Velkým překvapením pro nás pak bylo zjištění, že zbývající tři obvinění se na neonacistických akcích objevovali v minulosti ještě častěji než Lukeš, a to takřka vždy ve společnosti Tomáše Vassiova, opavského neonacisty, který v roce 2001, jako ještě ani ne osmnáctiletý spolu s dalšími ztloukl náhodně potkaného Roma. Ležící oběti pak stříleli do obličeje z plynové pistole a Vassiov jej několikrát bodl nožem do plic. Jako mladistvý si Vassiov ve vězení odseděl něco přes tři roky a po propuštění se opět začlenil do neonacistických struktur. Velice zajímavý je Vassiovův profil na portálu lide.cz (nick xTeiwazx), kde mezi jeho přáteli najdeme i šéfa Autonomních nacionalistů a kandidáta Dělnické strany ve volbách Jiřího Bundu (nick CuoreNero), baskytaristu neonacistického Hlasu krve a dalšího kandidáta Dělnické strany ve volbách Pavla Petrů (nick kkkevin), bývalého policistu Michala Kašpara (nick M.Kekele) odhaleného na stránkách antifa.cz, údajného vítkovského žháře Jaromíra Lukeše (nick jerryNK) a Tomáše Tikalského (nick Herm.Trismegist), kdysi významného neonacistu vystupujícího pod přezdívkou Dr. Selfoi. Právě Tikalského uvedl Vassiov jako inspirační zdroj pro svůj čin a dnes si u Tikalského profilu můžeme přečíst Vassiovův komentář "Člověk,který byl průkopníkem v mém životě... ".

Tomáš Vassiov

 

Ivo Müller a David Vaculík se objevili již z kraje roku 2006 jako pořadatelé demonstrace Národního odporu (NO) v Bruntále. Vaculík dokonce mluvil jako zástupce NO do médií. Ve stejném roce se oba ukázali s mávajícími prapory v barvách hitlerovské trikolory s nápisem Národní odpor na demonstraci v Praze. Ve stejný čas se po jejich boku na demonstracích objevuje i Václav Cojocaru, Müllerův a Vaculíkův spolužák z Horního Benešova. Minimálně v Müllerově a Vaculíkově případě se nejedná o nějaké bezejmenné pěšáky bez vazeb, ale o aktivisty Národního odporu.

Ivo Müller

 

David Vaculík

 

Václav Cojocaru

 

Národní odpor ve Slezsku měl v rámci struktur Národního odporu vždy poměrně specifické postavení. Jeho aktivisté nepatřili do užšího spolku neonacistů okolo koncertů a mejdanů pořádaných českými pobočkami a jejich politika, aktivity nebo i grafické ztvárnění propagačních materiálů se lišily od ostatních poboček, za což byli nejednou kritizováni. NO Slezsko je nadále uveden jako jedna z poboček na stránkách odpor.org, nicméně se vnucuje otázka, zda poté, co odešly jeho hlavní postavy M. K. (patrně neonacistické hnutí opustil) a David Dembinský (údajně na útěku kvůli rozsáhlým podvodům a zpronevěrám v kauzách, kde měl fungovat jako takzvaný "bílý kůň"), Národní odpor Slezsko fakticky existuje. David Dembinský je mimochodem otcem dítěte Ivety Machové, ostravské aktivistky nejprve Národního korporativismu a poté Dělnické strany.

Velmi zajímavé byly i skutečnosti, že Autonomní nacionalisté Kopřivnice (pobočku vede Marián Kotlář, dříve aktivista Národního korporativismu, v roce 2005 odsouzený za pobodání metalisty před klubem Prostor v Ostravě) nejprve ohlásili do Vítkova na 1.8.2009 provokaci Proti neobjasněnosti trestných činů a pak ji sami zrušili, a také fakt, že v Opavě, jako na jediném místě v republice s fungující neonacistickou scénou, nepořádali lokální demonstraci na podporu v červnu zadržených kolegů.

Otázkou je mediálně propírané spojení údajných žhářů s bruntálskou pobočkou Autonomních nacionalistů a pak je namístě také otázka, do jaké míry se v případě většiny poboček AN dá mluvit o členech a organizaci, neboť pobočky až na výjimky různě vznikají a pak se odmlčují a na většinu z nich není ani na hlavním webu AN uváděn kontakt. Pokud se ukáže, že za útokem opravdu stáli ti, kteří jsou dnes ve vazbě (tři z nich se již údajně přiznali), spíše než v jedné organizaci bude namístě ideové zázemí útoku hledat ve vzájemně názorově prorostlém a personálně se prolínajícím konglomerátu Národního korporativismu, Národního odporu, Autonomních nacionalistů a Dělnické strany s přihlédnutím k místním specifikům neonacistické scény ve Slezsku a tedy k možným vzorům v podobě Tomáše Vassiova a Tomáše Tikalského.

Jak už jsme napsali, zápalné lahve ve Vítkově nespadly z Měsíce, na druhou stranu ale na základě dlouhodobých znalostí neonacistického prostředí můžeme odmítnout médii živené spekulace o osobách v pozadí neonacistické scény vydávajících rozkazy svým pěšákům. Jakkoliv je pravděpodobné, že pokud za útokem stojí neonacisté, tak o něm, minimálně po činu, věděl někdo další, nejpravděpodobnější varianta je taková, že impulz k němu nevzešel z nějakého rozkazu tajemných vůdců, ale zrodil se v hlavách jeho pachatelů a byl přiživen atmosférou protiromského rasismu a snahou vyrovnat se vzorům. Během necelého roku se jednalo v regionu minimálně o čtvrtý takto provedený útok na Romy a s pocitem beztrestnosti a nedopadnutelnosti rostla chuť.

Že čtyři obvinění nejsou bezvýznamnými navedenými loutkami, ale že naopak patří k aktivním propagátorům neonacismu a rasismu, dobře dosvědčuje naše fotogalerie z neonacistických akcích z posledních let. Lukeš, Vaculík, Müller, Cojocaru nechyběli na akcích Národního odporu, Národního korporativismu a pochopitelně i Dělnické strany. Co se té týče, tak médii již proběhla zpráva, že David Vaculík byl jedním z jejích sponzorů. Žhářský útok ve Vítkově je jen jedním z logických důsledků ideologie, kterou opatrně hlásá vedení Dělnické strany a již méně skrytě její neonacističtí příznivci. Ti, posíleni potleskem lidí, kteří v sobě nechali probudit svůj skrývaný rasismus, jako tomu bylo například v Janově, neváhají přikročit k činům, mezi něž patří pokusy o rasistické pogromy či upalování rodin s dětmi, jejichž vinou má být tmavší barva kůže.

Společná fotografie neonacistů z Opavska a Bruntálska: Cojocaru [1], Müller [2], Vaculík [3], Lukeš [4], Vassiov [5].

25.2.2006 Bruntál. Vaculík [1] a Müller [2] jako pořadatelé na akci NO Slezsko.

Müller [1] a Vaculík [2] 1.5.2006 v Praze na demonstraci Národního odporu.

19.8.2006 demonstrace NK v Opavě. Cojocaru [1], Vaculík [2], Müller [3], Lukeš [4] a Marián Kotlář [5].

Stejná demonstrace a společné skandování Jiřího Petřivalského [2], dvojky na kandidátce DS za Prahu do parlamentních voleb, a Jaromíra Lukeše [1].

13.1.2007 demonstrace NK v Otrokovicích. Cojocaru [1], Müller [2] a Vaculík [3].

Lukeš [2], Vassiov [3] a Vaculík [1] na demonstraci NK 14.7.2007 ve Frýdku Místku.

Červenec 2007 Svitavy a demonstrace na podporu Vlastimila Pechance. Vaculík [1], Lukeš [2], Cojocaru [3], Müller [4], Vassiov [5] a Jiří Bárta [6] aktivista Národního odporu a kandidát Dělnické strany ve volbách.
Müller na sobě měl tricko nápisem 2YT4U (Too white for you) University of Hate, které vidíte v záhlaví článku.

11.7.2008 Trenčín. Vaculík [1], Müller [2], Vassiov [3], Cojocaru [4]

26.7.2008 Svitavy. Demonstrace na podporu Vlastimila Pechance. Cojocaru [1], v popředí s vlajkou David Kundľa [2] 6. na kandidátce DS za Moravskoslezský kraj, člen představenstva Dělnické mládeže.

Stejná demonstrace a čtveřice Müller [1], Cojocaru [2], Vaculík [3] a Vassiov [4] ve skupině neonacistů z Opavska.

Hradec Králové 16.8.2008 a nepodařený Den svobody Dělnické strany.
Obvinění Müller [1], Cojocaru [2] a Vaculík [3] na fotografii s převážně vysokými aktivisty DS - Pavlem Procházkou [4], Erikem Sedláčkem [5], Ladislavem Budzem [6], Václavem Burešem [7], Lucií Šlégrovou [8], Patrikem Vondrákem [9] a Jiřím Petřivalským [10].

4.4.2009 a další pokus o pogrom, tentokráte na přerovské Romy. Cojocaru [1], Lukeš [2], Vaculík [3], Vassiov [4].

...Müller [1], Cojocaru [2], Vaculík [3], Vassiov [4] a Petr Bílek [5] z Dělnické strany a Národního odporu.