Čtvrtek 29/4/2010

Nová Akce! Již brzy na vašem stole!

S patřičnou dávkou radosti, ale také úlevy, oznamujeme všem našim příznivcům, stejně jako nepřátelům, obnovení tradičního časopisu Antifašistické akce s jednoduchým názvem Akce! Nové číslo (v celkovém pořadí třinácté) bude poprvé k dostání 1. 5. 2010 na 3. ročníku antifašistického May Day festivalu. Akce! vychází v rozsahu 44 stran za přátelskou cenu 35 Kč / 1,5 €. Objednat jí můžete i na mailu redakce: casopis.akce[zavináč]antifa.cz

Na co se tedy můžete těšit?

„Otvírákem“ celého čísla se stala, stejně jako v případě nových webových stránek antifa.cz, Velká nazi vykrádačka. Zájem ze zahraničí, reakce mezi lidmi problematiky zcela nedotčenými, ale i samotnými neonacisty, nás pouze utvrdily ve správnosti výběru tohoto článku jako článku úvodního. NS antikapitalismus je názvem autorského článku volně navazujícího na předcházející. Autorka na několika stranách rozebírá jeden z kontroverzních a zajímavých prvků v neonacistickém diskurzu — antikapitalismus. Rubrika „Aktuálně“ obsahuje článek s výmluvným názvem: 2010: Dosquatovali jsme definitivně?, který, jak již titulek napovídá, kriticky hodnotí snahu a současný vývoj českého squatterského hnutí, symbolicky zakončeným pokusem o obsazení domu bývalých tureckých lázní na Albertově. Rubrika dále nabízí prostor třem zajímavým a aktuálním iniciativám, které jistě stojí za pozornost: Vzdělání není zboží — Studenti vysokých škol proti neoliberálním reformám, Alerta — Asociace pro sociální rozvoj Janova a Anarchistický černý kříž. Sekce „Ze zahraničí“ přináší stručné informace o protestech a spontánním odporu proti nedávno proběhlé sportovní události roku — Vancouver 2010 — Žádné ideály o olympijských hrách a také informuje O událostech v Palestině s Evou Novákovou formou širšího rozhovoru a doplňujících odpovědí, které nezazněly v obdobném článku zveřejněném na antifa.cz. „Historie“ nám pak přeloženým článkem z anarchistického informačního portálu libcom.org připomíná proběhlé výročí známé Bitvy o Trafalgar a události, které brutálnímu zákroku policie a výtržnostem předcházely — Don´t pay the poll tax — 1989—1990: Britský odpor proti dani z hlavy. Následuje Rozhovor pro srbskou Antifašistickou akci, který přináší řadu odpovědí a zásadních stanovisek české Antifašistické akce — mj. postoj k autoritářské levici, státu, nevládnímu sektoru... Odlehčením celého časopisu je jistě sekce „Humor“ s dílem, jenž nevyšlo v minulém čísle Akce! — Anekdota v boji proti fašismu. „Kulturní okénko“ vyplňuje krátké pojednání o historii jedné antifašistické kapely — Guerilla — nekrolog z antiautoritářského nebe. Převzatý článek od iniciativy Sweatshop free info — Pracovní podmínky v globálním oděvním průmyslu — se stal hlavní náplní rubriky „Antikapitalismus“. Další oddíl — „Ekologie a práva zvířat“ nás lehkým obloukem vrací k úvodnímu tématu čísla, jelikož hovoří o Ekofašismu. Sekce „Reporty“ se stala především svojí šířkou ojedinělým počinem, jenž má za úkol informovat naše čtenáře o aktuálním dění v jednotlivých městech a jejich lokálních antifašistických skupinách. Chcete poznat neonacistu ze svého města, případně se zapojit do místních aktivit? Čtěte Reporty z regionů! Oddíl „Tipy/Triky“ se v tomto vydání Akce! zaměřil na problematiku politického street artu, radí jak na Stencil Art, DIY Banner a zároveň přináší jednostránkovou Galerii nejnovějších antifašistických děl. Přílohou Akce! je opět úspěšné Antifa Pexeso, tentokrát zaměřené na originální antifašistické motivy. V „Doporučujeme“ formou sloupků recenzujeme několik zajímavých knih a dokumentů, které stojí za pozornost. Poslední strana pak standardně obsahuje pro čtenáře všechny podstatné Kontakty a Odkazy, které budou v případě dalšího zájmu jistě užitečné.

Akce! 2010

Opět na začátku.

Doufáme, že svým počinem napomůžeme alespoň minimálním dílem k rozvoji a informovanosti ať již uvnitř či vně anarchistického/antifa hnutí stejně jako širokého okolí. Zároveň také klademe velký důraz na rozšíření a větší „hmatatelnost“ internetového portálu Antifašistické akce — antifa.cz — a jeho přiblížení běžným lidem. Cílem Akce! je ale také bavit, informovat, inspirovat a předávat potřebný praktický i ideový potenciál pro Vaše aktivity. Věříme, že toto je pouhý začátek dlouhé cesty — cesty, kterou můžete ovlivnit Vy stejně tak snadno jako my. Neváhejte tedy se zasíláním Vašich případných námětů a připomínek na nová čísla Akce! na redakční e-mail! Nikdy však nezapomínejte na to, že skutečná realita se neodehrává na křídovém papíře časopisů, ani za sklem monitorů, ale v našich ulicích a před našimi prahy. Akce!