Středa 27/1/2010

Buršácké čepičky opět v Hofburgu

Rakouští antifašisté mobilizují před blokádou dalšího ročníku korporativistického plesu v Hofburgu ve Vídni. Tradiční sešlost nacionalistů i neonacistů proběhne 29. ledna 2010. V nedávné době jsme mohli v Praze navštívit přednášku rakouských antifašistů, věnovanou každoročnímu srazu nacionalistů, který se odehraje v nejbližších dnech ve Vídni, součástí bylo i pozvání na antifašistickou protidemonstraci.

Každý rok znova a znova
29. ledna 2010 se uskuteční v pořadí již 57. ples Vídeňského korporativistického kroužku (Wiener Korporationsring, dále WKR) v Hofburgu ve Vídni. WKR sdružuje přes 20 studentských spolků, pohybujících se na půdě německého nacionálního politického tábora, tzn. od „national-freiheitlich“ (Svobodní) přes nacionalisty až po otevřené neonacisty. Nejznámějším z těchto spolků je jednoznačně buršácké (buršácké - z německého slova "Burschenschaft", studentské konzervativně-nacionalistické sdružení) uskupení Olympia, se kterým je propojen místopředseda Národní rady – skandály obestřený politik – Martin Graf (FPÖ). Krom Národní rady - nejdůležitějšího legislativního orgánu v zemi, mají členové Olympie zastoupení ve vídeňském Zemském sněmu, či jako předsedové okresních a zemských divizí nacionalistických stran. Není žádným tajemstvím, že tento buršácký spolek představuje hlavní pojítko mezi FPÖ a neonacisty.

Buršáci v barvách německé trikolory
Studentský a akademický spolek Olympia byl založen v roce 1859. Jedná se o uzavřené uskupení s vysoce exkluzivním charakterem. Na svých stránkách se mimo jiné prezentují jako:

„Ve víře v tradice německého idealismu usilujeme o rozvoj a zdokonalení našich členů, podobně jako o germánské a „pevné“ hodnoty našich následníků .Usilujeme o německé mravní a nacionálně politické imperativy chování, slušnosti a politické činnosti, které jsou znázorněny ve cti, svobodě a vlasti a jsou symbolizovány černo-červeno-zlatým étosem buršáckého snažení o svobodu a sjednocení“

Členství v Olympii je omezeno pouze na muže a provází jej iniciační rituály. Součástí výbavy každého člena je i slavnostní stejnokroj, skládající se z čepičky s německou trikolórou a kordu. Důležitým znakem spolku je důraz na proklamované machistické atributy – kult těla, hrdinství a oběť. Krom sexismu a silného elitářství je uskupení Olympia známé svými otevřenými rasistickými a antisemitskými výroky, stejně jako bagatelizováním nacistických zločinů. Buršácké písně představují jedno z hlavních médií v hlásání takovýchto názorů. Olympia každoročně hostí neonacistické písničkáře a známé osobnosti z této scény. V roce 2004 se například podílela na vystoupení neonacistického zpěváka Michaela Müllera. Za připomenutí stojí i hostování známého popírače holocaustu Davida Irvinga. Jako poslední tečka nad Olympií nám poslouží výňatek z jednoho letáku:

„Jsi ošklivý, tlustý, nemocný nebo cizinec? Trpí tvoje mysl levičáctvím a bezmocností? Nosíš alternativní, trendy hadry nebo máš náušnici v uchu? Studuješ psychologii, politologii, teologii nebo ještě lépe vůbec nic? Odmítáš vojenskou službu? Máš ženskou, která není hezká ani zticha? Krátce: Jsi nějakým způsobem abnormální nebo nešťastný? Pak raději zůstaň sedět doma!“

Autoritářský valčík
Na korporativistický ples přichází rok co rok na 2000 návštěvníků. Krom členů WKR můžeme v bývalém císařském sídle zahlédnout i prominentní politiky z FPÖ (Svobodní) a BZÖ (Svaz pro budoucnost Rakouska). Význam tohoto plesu se však neomezuje jen na Rakousko, nýbrž má mezinárodní věhlas. Samotní organizátoři o něm například mluví jako o „největší buršácké společenské události v celém německomluvícím prostoru“. Mezinárodní rozsah každoroční Hofburgské tancovačky, se potvrzuje i na seznamu pozvaných návštěvníků. V roce 2009 zde byly přítomny delegace z Kolína nad Rýnem, z německých NRW (Německé národní sjednocení) a DVU (Německá lidová unie), Dänische Volkspartei a Schweizer Volkspartei. Pozván byl i například ruský nacionalista a antisemita Alexander Dugin nebo španělský fašista Enrique Ravello. Rok předtím zde byli viděni například Jean-Marie Le Pen či Frank Vanhecke (Vlaams Belang/Belgie). O tom, jaký má tato společenská událost význam pro evropskou nacionalistickou a fašistickou scénu, už snad není třeba dále diskutovat.

Rakousko 2009: žádný důvod k oslavám
Sílící vliv rakouských nacionalistů dělá antifašistům vrásky na čele. K znepokojení nad situací přispívá už jen samotný fakt narůstající podpory populistických stran. Bývalá Heiderova BZÖ získala vloni více než 40% hlasů ve volbách do Korutanského zemského sněmu. FPÖ zase získala 12% (oproti minulým 6%) ve volbách do Evropského parlamentu (z toho více než 25% ve Voralbergu). Hlavní prostor pro růst a šíření iracionálních nacionalistických idejí představují především oblasti s územními spory. Ožehavým tématem revizionistů je i myšlenka celoněmeckého sjednocení.
V červnu loňského roku se sešlo na 1500 buršáků na oslavě 200. výročí osvobozeneckého boje v Tyrolsku. Ústřední součástí innsbruckské pitky byla manifestace revizionistického požadavku Jižních Tyrol („od Kufsteinu po Salorno“). Či možná spíše – Tyrol jako součásti velkého sjednoceného Německa. V průvodu 30 tisíc účastníků s nesčetným počtem banerů „ein Tirol“ byl viděn také blok takzvaných „Freiheitskämpfer“ – samozvaných bojovníků za osvobození jižního Tyrolska. Během slavnosti, které se zúčastnilo na 70 000 diváků byl mimo jiné oslavován nacionalistický terorista Erhard Hartung, odsouzený za čtyřnásobnou vraždu v Itálii.
Ani rok 2010 nebude o nacionalistické extempore nijak ochuzen. Krom již zmíněného korporativistického plesu se chystá na podzim tohoto roku oslava 90. výročí „korutanského sebeuvědomění“ (referendum za připojení celé oblasti Korutan k Rakousku). Oslav ve spolkové zemi, která je rovněž sídlem slovinské menšiny se zcela jistě zúčastní i reakcionářské svazy jako Korutanský spolek branců či Korutanská zemská služba (Kärntner Abwehrkämpferbund a Kärntner Heimatdienst). Na místě jsou obavy, aby tato oslava nezískala antislovanský charakter.

Buršáci pryč z Hofburgu!
Ale vraťme se zpátky ke korporativistickému plesu. Význam této akce přitahuje nejenom rakouské šovinisty a neonacisty, ale i zájem místních antifašistů, kteří již po několik let s menšími, či většími úspěchy znepříjemňují účastníkům zábavu. Příkladem nám může být loňská protidemonstrace, během které se musela část účastníků plesu doslova schovávat za policejní antony před útočícími davy jejich odpůrců. I tento rok se mají buršáci čeho obávat, aktivisté z Rakouska a z celého okolí se těší na další protidemonstraci. Pokud si chcete i Vy prohlédnout buršácké čepičky zblízka, tak přijďte 29.1.2010 v 18:00 na oficiální sraz na Europaplatz ve Vídni. Více informací na oficiálních stránkách akce: nowkr.wordpress.com

AKTUALIZACE 01.02.2010
AntiWKR demo Viedeň 29.1.2010
Demonštrácie proti bálu WKR o ktorej sme písali, sa zúčastnilo viac ako 500 protestujúcich a to aj napriek zákazu, ktorý prišiel dva dni pred akciou. Dôvodom na zákaz boli "obavy o narušenie verejnej bezpečnosti." více zde