Pondělí 16/4/2012

1. 5. MIŘME NA SPRÁVNÉ CÍLE — Demonstrace, od 13:00

Náměstí republiky, Praha, 13:00

Jak jsme již avizovali, letos Antifašistická akce nebude pořádat May Day, ale bude se podílet spolu s dalšími kolektivy a jednotlivci na organizování akčních dnů zakončených demonstrací.

Další a aktuální informace:
Webové stránky Platformy 1. Máje nebo Facebook či Twitter.

Prohlášení Platformy 1. Máje k akčním dnům

 Prý žijeme v nejlepším ze všech možných systémů. Minulost si vzali jako rukojmí. Vyhrožují nám s ní, protože jen tak můžou vypadat přijatelně. Ale doba se opět vymyká z kloubů. Na jednu stranu žijeme v nejbohatším období historie — na stranu druhou jsme svědky toho, jak prudce narůstající nerovnosti zaručují pohádkový život úzké menšině, ale odsuzují k přežívání většinu ostatních.

Placení školného, zadlužení státu i domácností, škrty v sociální sféře, nezaměstnanost, exekuce, stres, chudoba, devastace životního prostředí, korupční kauzy, sledování pomocí kamer, rostoucí ceny, přepracovanost, beznaděj. To je všechno každodenní realita nebo brzká budoucnost, kterou nám připravují. Jako řešení nám nabízejí, že pokud budeme dostatečně draví, úspěšní v boji mezi sebou, dostaneme šanci stát se jedním z nich a procházet se ostatním po zádech.

 

 

To je dost na to, aby v nás rostl vztek. Ale budoucnost je nepopsaná.

Oni náš vztek vidí a bojí se ho. Proto nám denodenně předkládají falešné cíle. Ekonomické problémy Řecka svádí na lenost Řeků, z Romů dělají lidi, kteří berou sociální dávky v řádu platu manažerů a zadlužení českého státu vysvětlují jako způsobené štědrým vyplácením sociálních podpor. Vidíme, že je to blbost.

 Mezitím ti, kteří skutečně drží otěže a rozkrádají naše životy, se nám smějí do obličeje a pasují sebe sama do role spasitelů a hlásí „nová“ řešení. Umetají si cestičku k prosazení reforem, které umožní další parcelaci zisku. Je od nás tak překvapivé, že jim nevěříme? Hrají přitom hru odborníků na naše životy. V ritualizované hře na demokracii od nás chtějí pouze to, abychom jednou za čtyři roky přišli k volbám: Dát najevo svůj souhlas s jejich vládou. Oznámit jim, že jsme stále jejich podřízení. Pak už je nezajímame, máme pouze mlčet.

Snaží se nám namluvit, že řešení existuje pouze v rámci jimi definovaných pravidel. Politici, vrcholoví manažeři korporací, bankéři se tuhle společnost snaží udržet ve starých dobrých kolejích a mají v rukou efektivní nástroje jak udržte lidi na uzdě, ať už po dobrém, nebo po zlém. Můžeme demonstrovat, můžeme projevovat svůj názor — jen do té doby, dokud nehrozí, že bychom něco mohli skutečně změnit.

Nacházíme se v době otřásajícího se světa. Vidíme, jak naši touhu po spravedlivé společnosti sdílí lidé napříč celým světem — od amerického hnutí Occupy, přes španělského hnutí 15. května, řeckých protestujících, hnutí Anonymous, arabského jara. Boj se odehrává po celém světě od kyberprostoru po ulice. Jsme součástí širokého sociálního hnutí. Hnutí, které vzniká spontánně, ze vzteku obyčejných lidí, nikoliv jako iniciativa opozičních politických stran k získání politické moci.

Nepřicházíme se zaručeným receptem na šťastnou budoucnost. Naše požadavky jsou skromné, přesto se v současném systému jeví jako nemožné. Naším cílem je tvořit společnost, ve které se lidské bytosti schází jako rovní s rovným a mají možnost podílet se na správě společných věcí. Jen tak se důstojný život může stát dostupný pro všechny. Chceme žít jinak než v jejich hře na demokracii.

Proto nechceme, abyste nás volili. Nebudeme zakládat novou politickou stranu. Nechceme, abyste vyměnili politiky. Netvrdíme, že za vás vyřešíme problémy. Nabízíme stát se součástí hnutí, které hodlá hledat skutečná dlouhodobá řešení.

Každý z nás má své důvody, proč se tomuto systému postavit. Studenti a studentky zavádění školného a vysokoškolskou reformu, odboráři a odborářky omezování práva na stávku, nezaměstnaní šikanu na pracáku, lidé v důchodu plánované zmrazení důchodů... Pokud chceme vyhrát, je na místě své boje propojit a sjednotit. Najít společný kořen našich problémů, spolupracovat a projevit vzájemnou solidaritu.

Miřme na správné cíle, protože tu nejsme proto, abychom pracovali, ale abychom žili. Miřme na správné cíle, protože to je to, čeho se bojí. Miřme na správné cíle, protože v sázce je příliš mnoho — to jak budou vypadat naše životy, životy našich dětí, našich partnerů a dalších lidí, které milujeme. Miřme na správné cíle, stejně jako na ně mířili dělníci a dělnice v Chicagu roku 1886, když byli masakrováni policií kvůli tomu, že bojovali za důstojnější pracovní podmínky.

Ty nám teď chtějí vzít.

Všem zahnaným do kouta — štěkejte! Všem, kteří již nemají co ztratit — vemte si zpět, co vám patří!

Letošní Prvním máj přicházíme s konceptem akčních dní, během kterých bude pod společnou hlavičkou pořádat celá řada anti-autoritářských skupin a iniciativ vzdělávací, sportovní a kulturní akce, které budou zakončeny společnou demonstrací s mottem: Miřme na správné cíle!

Přijďte se nechat inspirovat, nebo se rovnou zapojit.

Platforma 1. Máje